Baza ActionLog to znakomite narzędzie kontrolne / daje wgląd szefowi w każdą czynność wykonywaną przez użytkownika systemu Pcgmarket.

Od zalogowania się, poprzez wprowadzanie zmian bądź oglądanie klientów, aż do planowania i realizowania wizyt – wszystkie informacje są dostępne w bazie ActionLog (kto wykonywał jaką czynność, o której godzinie oraz z jakiego adresu internetowego, tzw numeru/adresu IP).

Ekran3: lista czynności wykonanych przez reprezentantów, widoczna w bazie ActionLogPonieważ lista jest długa, można ją ograniczyć na filtrze – wybierając zakres dat, pracownika oraz które działania chcemy przejrzeć (np. wylistowanie wszystkich zalogowań, albo wszystkich instancji kliknięcia w Zapisz na karcie klienta).