Ta opcja pozwala na definiowanie specjalnych pakietów promocyjnych które przedstawiciel będzie mógł sprzedać w przypadku kiedy klient spełni określone warunki zdefiniowane dla pakietu.

Pakiet promocyjny może się składać z dowolnej liczby wybranych produktów (z palety wszystkich produktów w asortymencie) które, w przypadku zamówienia na określoną minimalną kwotę, mogą być dostępne w specjalnej cenie.
Nie tylko cena może być specjalna / mogą transakcji towarzyszyć również premie sprzedażowe (nagrody) lub rabaty na fakturze.

 

Ekran6: lista zdefiniowanych ofert handlowych. Każda oferta ma okres ważności.Aby zmodyfikować nazwę oferty lub jej okres ważności, kliknijmy w ikonkę żółtej teczki obok nazwy oferty. Ukaże się okno na którym możemy wprowadzić wymagane zmiany.

Jeżeli termin ważności oferty nie minął (lub się jeszcze nie rozpoczął), nie będzie ona widoczna na oknie dostępnych ofert dla przedstawicieli. Reguła ta dotyczy systemu internetowego oraz systemu palmtopowego.

Ekran7: okno edycji danych ogólnych oferty


Po wprowadzeniu odpowiednich zmian, należy kliknąć w przycisk [Zapisz].
W sposób podobny do modyfikacji istniejącej oferty, wprowadzam również szczegóły nowej oferty. Klikam w przycisk [Dodaj nową ofertę] i pokazuje się okno takie jak wyżej, tylko bez żadnych wpisów w polach (pola należy wypełnić).
Zauważmy, że na razie zdefiniowałem wyłącznie nazwę oferty, oraz termin obowiązywania.
Nie zdefiniowałem jeszcze żadnych danych dotyczących wartości oferty, wskazania nagród bądź produktów wchodzących w skład oferty. Do tego służą pakiety promocyjne.

Każda oferta może składać się z paru pakietów które z kolei składają się z wybranych produktów, po wskazanych w pakiecie cenach.

Przykładowo, możemy mieć ofertę ”Jesień 2006” która się może składać z pakietów „Leki przeciw grypowe 500zł”, „Leki przeciw grypowe 250zł” oraz „Leki przeciw grypowe 100zł”.

Jak widać, oferta jest zgrupowaniem podobnych zestawów leków (chociaż są dozwolone różnice asortymentowe między pakietami) najczęściej różniących się ceną pakietu (czyli pakiet 500zł jest zestawem leków zakupionych na sumę 500zł, pakiet 250zł jest o wartości 250zł itd.).

Co nam daje grupowanie pakietów i ofert? W raportach analitycznych łatwym zadaniem staje się zliczenie na przykład „wartości sprzedaży oferty jesień 2006”.

Aby móc zdefiniować pakiet, wchodzimy w podgląd zdefiniowanej oferty (na razie jest tam jedynie zdefiniowana nazwa oraz termin ważności).

Ekran8: dostępne już wcześniej zdefiniowane pakiety promocyjne należące do wskazanej oferty


Jak widać, są dostępne różne opcje / dodawanie nowych pakietów, definiowanie które produkty wchodzą w skład pakiety, oraz jakie nagrody mogą być wydane w przypadku złożenia zamówienia na przynajmniej jeden pakiet.
Najpierw, wprowadźmy nazwę pakietu oraz jego wartość. Reguła ta dotyczy nowych pakietów oraz modyfikowanych – tutaj omówię modyfikację.

Klikam w ikonkę żółtej teczki.

 

 

Ekran9: miejsce do wpisania nazwy długiej, krótkiej (kod) oraz wartości pakietu.


Komentarz dotyczy wyłącznie zamówień wysyłanych elektronicznie do hurtowni drogą eHurt (serwer Pcgmarket wysyłający zamówienia do hurtowni).

Po wprowadzeniu zmiany, klikam w [Zapisz]. System wróci do listy pakietów.

Teraz, należy wskazać które produkty będą wchodziły w skład pakietu który właśnie zdefiniowałem. Zaznaczam pakiet dla którego będę definiował produkty (miejsce na zaznaczenie z lewej strony obok przycisku z żółtą teczką) i klikam w [Produkty].

 

Ekran10: lista produktów – wskazuję domyślną ilość w pakiecie oraz cena każdego z produktów


Pokazuje się okno na którym są wszystkie produkty w asortymencie firmy. Mogę wpisać domyślną liczbę dla poszczególnych produktów (liczba produktów znajdująca się w pakiecie) oraz cena po jakiej ten produkt w tym pakiecie się znajduje. Jeżeli wpiszę ilość > 0 przy którymś z produktów, ukaże się on przedstawicielowi na liście produktów dla wybranego pakietu.

Wpisanie większej liczby niż 1 nie oznacza że tylko taką liczbę produktów można sprzedać. Reprezentant może zmniejszyć bądź zwiększyć tą domyślną wartość. Jest to jedynie wartość domyślna.

Dla przykładu, wcześniejszy pakiet leków za 500zł , może składać się z 10 paczek produktu X po cenie Y, 7 paczek produktu A po cenie B itd.

Pola Rabat oraz Komentarz dotyczą wyłącznie zamówień wysyłanych drogą elektroniczną – kolumna rabat oraz komentarz pojawią się na tabeli wysłanej elektronicznie do hurtowni (systemem eHurt)

Po zapisaniu tej informacji, należy kliknąć w [Zapisz].

Jest również możliwość wskazania nagród za zamówienie wielokrotności wybranego pakietu.
Każdy pakiet może mieć przydzieloną określoną nagrodę (np. bon zakupowy za 10zł w dowolnej sieci handlowej) tak więc zamówienie paru pakietów skutkuje możliwością zarejestrowania w systemie faktu wydania paru nagród.

Wybieram pakiet i klikam w przycisk [Nagrody].

 

Ekran11: okno przydzielana zdefiniowanych nagród do zdefiniowanych pakietów (nagrody zostały zdefiniowane na liście produktów, tak jak inne produkty)Aby przydzielić nagrodę, wybieram opcję „Nagroda rzeczowa” i klikam w [zdefiniuj nagrody], pokaże się następujące okno:

 

Ekran12: wybieram z listy nagród nagrodę, wskazuję typ nagrody (rzeczowa), wybieram ilość nagród do wręczenia za zamówienie jednego pakietu i Ekran13: klikam w [Dodaj].

Po zdefiniowaniu nagród klikam w [Zapisz i Zamknij] oraz w Zapis na oknie ogólnym definiowania nagród. Oferta, pakiety oraz nagrody zostały zdefiniowane i obowiązują w terminie zdefiniowanym dla oferty.

UWAGA: Jeżeli pakiet nie uwzględnia nagrody rzeczowej, należy wybrać opcję na szczegółach oferty „Bez nagrody”.
Jeżeli natomiast pakiet uwzględnia procent rabatu na fakturze (gdzie przedstawiciel wybiera z listy rozwijalnej procent do udzielenia aptece), wówczas wybieramy opcję „Procent” i wpisujemy odpowiedni procent rabatu na fakturze. Przedstawiciel będzie miał listę do wyboru, gdzie wartości na liście będą w zakresie 1-wskazany procent. W poniższym przykładzie będzie to od 1% do 10%.

Ekran 13